Ajankohtaista

Uskontotieteen päivä 2018

”Uskontolukutaito monikulttuurisessa yhteiskunnassa”

Uskontotieteen päivää vietettiin 23.3.2018. Helsingin yliopiston Kielikeskuksen juhlasalissa (Fabianinkatu 26).  Raportin Uskontotieteen päivästä voi lukea teologia.fi-sivustolla. Uskontotieteen päivän päätti Temenos-palkinnon myöntäminen. Tänä vuonna sen sai Åbo Akademin Vaula Meisalmi, joka on pro gradu -tutkielmassaan tarkastellut, kuinka Maahanmuuttovirasto arvioi turvapaikanhakijoiden uskonnollisia kääntymyksiä.

Uskontotieteen päivän ohjelma:

13.00 Avaussanat, Tuula Sakaranaho
13.15 Uskontolukutaito viranomaistyössä, Tarja Mankkinen
13.45 Uskontolukutaito ja koulumaailma, Martin Ubani
14.15 Kahvi
15.00 Uskontolukutaito ja suurmoskeijakeskustelu, Teemu Pauha
15.30 Uskontolukutaito ja katsomukset -portaali, Johanna Konttori
16.00 Temenos-palkinnon jako
16.15 Seminaarin päätös ja SUS:n vuosikokous

Järjestäjänä: Suomen Uskontotieteellinen Seura ja Helsingin yliopiston uskontotiede

Ajankohtaista