Temenos

>> Temenos internetissä

Suomen Uskontotieteellisen Seuran aikakausjulkaisu Temenos perustettiin vuonna 1965. Temenos julkaisee tieteellisiä artikkeleita, katsauksia, tutkimus-, kongressi- ja seminaariraportteja sekä kirja-arvosteluja uskontotieteen alalta. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja siinä noudatetaan referee-käytäntöä. Temenos on ainoa vieraskielinen uskontotieteellinen julkaisu Pohjoismaissa. Lehden julkaisukieli on englanti. Julkaisua tukee Nordiska Publikationsnämnden för Humanistiska Tidskrifter (NOP-H).