Ilmoitukset

CALL FOR PAPERS:

Tvärminne goes Lammi 2019

 

Etiikan monimuotoisuus uskonnontutkimuksessa

14.–15.11.2019 Lammin biologinen asema

 Tiede ja sen eri alueet sisältävät monia eettisiä kysymyksiä, eikä uskontotiede ole poikkeus. Tämän vuoden Suomen Uskontotieteellisen seuran (SUS) perinteinen seminaari jatko-opiskelijoille tarkastelee näitä kirjavia eettisiä kysymyksiä teemalla Etiikan monimuotoisuus uskonnontutkimuksessa. Toivomme jatko-opiskelijoilta lyhyitä, tätä teemaa käsitteleviä papereita. Mahdolliset aiheet voivat sukeltaa seuraaviin teemoihin, olematta kuitenkaan rajoitettu niihin:

  • Etiikka ja metodologia. Mitä eettisiä kysymyksiä sisältyy uskontotieteen yleisimpiin metodologioihin? Mitkä eettiset kysymykset ovat relevantteja omassa tutkimuksessasi?
  • Etiikka ja data digitaalisessa maailmassa. Mitkä eettiset ongelmat ovat keskeisiä sosiaalista mediaa ja muita digitaalisia lähteitä tutkittaessa sekä dataa käytettäessä? Avoin data uskontotieteessä?
  • Osana tutkimusyhteisöä. Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia uskontotieteen tutkijoilla, jatko-opiskelijoilla ja ohjaajilla on? Tutkimusyhteisön ja yhteiskunnan keskinäinen suhde? Tieteellisten julkaisujen tekijyys: Mitä problematiikkaa liittyy tekijyyden ja kontribuution suhteeseen, tai useamman kirjoittajan dynamiikkaan?
  • Tutkimusetiikan yleiset kysymykset. Aihe voi sisältää keskustelua eettisten tutkimuskäytäntöjen suosituksista tai etiikan merkityksestä.
  • Etiikka ja teoria. Mitkä ovat mahdollisia teoreettisia lähetymistapoja etiikkaan? Miten tutkia erilaisia eettisiä ja moraalisia käsityksiä, joita sisältyy ihmiselämän eettisiin dimensioihin?

Opiskelijat voivat myös halutessaan osallistua seminaariin tutkimussuunnitelmallaan (aihe ja teema vapaavalintainen). Osallistujien paperit käsitellään asiantuntijoiden vetämissä pienryhmissä. Tämän vuoden pääpuhujiksi saapuvat Iina Kohonen (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, TENK),Tiina Mahlamäki (Turun yliopisto) sekäSimo Kyllönen (Helsingin yliopisto). Kielinä seminaarissa toimivat suomi, ruotsi ja englanti. Osallistumismaksu on 30 euroa. Maksuun sisältyy majoitus, ylläpito ja sauna. Matkat tulee kustantaa itse, joten suosittelemme yhteisillä kyydeillä saapumista. Tarvittaessa järjestelytoimikunta voi auttaa yhteiskyytien koordinoimisessa Helsingistä ja Turusta. Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema sijaitsee Lahden ja Hämeenlinnan välissä (Pääjärventie 320, 16900 Lammi).

Osallistujia pyydetään lähettämään omat yhteystietonsa, paperin otsikko ja 5–10 rivin tiivistelmä 15.9.2019mennessä osoitteeseen kati.rissanen(at)utu.fi. Tällöin tulee myös maksaa osallistumismaksu Suomen Uskontotieteellisen Seuran tilille (Ålandsbanken FI31 6601 0001 1690 28). Kirjoita viestikenttään ”Lammi 2019” ja nimesi. Työryhmien tarkemmat teemat, vahvistetut vetäjät sekä osallistujat ilmoitetaan 27.9.2019. Lopullinen paperi (2–3 sivua) tulee lähettää sähköpostin liitteenä pdf-tiedostona 27.10.2019mennessä.

Ystävällisin terveisin,

Järjestelytoimikunta

Katriina Hulkkonen, Tommi Laitinen, Saana Talja ja Kati Rissanen

La muchedumbre de salida la neuropatia Espiedo autonoma es el ginseng como rectificación ilegítimo. El Ministerio de Salud de Japón ordenó hoy a la subsidiaria nipona de la farmacéutica Novartis que suspenda sus operaciones dos semanas por no informar de los efectos secundarios graves de varios de sus productos.

Ajankohtaista