Seuran historia

Suomen Uskontotieteellinen Seura perustettiin marraskuussa 1963. Seuran perustaminen katsottiin tarpeelliseksi, koska kiinnostus uskontotieteellistä tutkimusta kohtaan oli kasvanut nopeasti. Uskontotieteellistä tutkimusta tehtiinkin laajalti eri tieteenalojen, kuten folkloristiikan, kansatieteen ja sosiologian, parissa. Saman aikaisesti suomalainen uskontotiede kasvavana tieteenalana oli saanut itsenäisen yliopistollisen statuksen ja suuri määrä uskontojen tutkimuksesta kiinnostuneita suomalaisia tutkijoita ja tieteentekijöitä liittyi kansainvälisiin uskontotieteellisiin seuroihin. Tutkijoilla ei kuitenkaan ollut Suomessa yhteistä foorumia, jossa uskontoja koskevaa tutkimusta olisi voitu käsitellä. Seuran perustamisen tarkoituksena olikin luoda tällainen foorumi ja näin edistää uskontotieteellistä tutkimusta. Lisäksi seuran katsottiin voivan edustaa Suomea kansainvälisessä uskontotieteilijöiden yhteistyöelimessä, International Association for the History of Religions -järjestössä (IAHR). Suomen Uskontotieteellisestä Seurasta tulikin sen jäsen vuonna 1965.

Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin professori Martti Haavio. Seuran jäsenmäärä kipusi nopeasti perustamisvuoden kuudestatoista jäsenestä. Vuoden 1964 lopulla seuraan kuului jo 47 jäsentä ja kymmenen vuotta perustamisesta vuonna 1973 seuran jäsenmäärä oli jo 110. Martti Haavion jälkeen seuran puheenjohtajina ovat toimineet professori Lauri Honko, professori Juha Pentikäinen, dosentti Tore Ahlbäck ja professori Nils G. Holm ja professori Veikko Anttonen.

Suomen Uskontotieteellisen Seuran aikakausjulkaisu Temenos perustettiin vuonna 1965. Aloitteen julkaisun perustamiseksi teki professori Lauri Honko, josta tuli myös lehden ensimmäinen päätoimittaja. Temenos on ainoa kansainvälinen uskontotieteellinen julkaisu Pohjoismaissa. Lehden toimituskuntaan on sen perustamisesta lähtien kuulunut tieteentekijöitä ei ainoastaan Suomesta vaan myös muista Pohjoismaista. Tätä yhteispohjoismaista julkaisua tukee Nordiska Publikationsnämnden för Humanistiska Tidskrifter (NOP-H). Laurin Hongon jälkeen Temenoksen päätoimittajana ovat toimineet dosentti Tore Ahlbäck, professori Nils G. Holm ja professori Veikko Anttonen. Tällä hetkellä lehden päätoimittajia ovat dosentti Ruth Illman ja dosentti Tiina Mahlamäki.

Vuonna 1987 Suomen Uskontotieteellinen seura teki aloitteen pohjoismaisten uskonnontutkijoiden yhteistyöelimen perustamiseksi. Aloitteen pohjalta perustettiinkin pohjoismainen uskontotieteellinen yhteistyökomitea, Nordiska Samarbetskommittén för Religionshistorisk forskning (NORREL).

Uskontotieteellisen Seuran toiminta on ollut aktiivista koko sen toiminta-ajan. Seuran on järjestänyt kolme kertaa IAHR:n kansainvälisen kongressin Suomessa. Vuonna 1973 Turussa järjestetyn kongressin teemana oli Methodology of the Science of Religion ja sen toteuttivat Lauri Honko ja dosentti, myöhemmin professori, Aili Nenola. Kongressiin osallistui 78 tutkijaa viidestätoista eri maasta. Toinen kongressi pidettiin Helsingissä vuonna 1990, jolloin aiheena oli Northern Religion and Shamanism. Tuolloin kongressin järjestelyistä vastasivat Juha Pentikäinen ja Veikko Anttonen. Kolmas kongressi oli jälleen Turussa vuonna 1997. Kongressin järjestettiin yhteistyössä Donnerska Institutetin kanssa, joka pääasiassa vastasi tapahtuman valmisteluista. Kongressi pyrki palaamaan ensimmäisen Suomessa järjestetyn kongressin teemaan ja aiheena olikin Methodology in the Study of Religions. Vuoden 1997 kongressin toteuttivat Tore Ahlbäck, Tuija Hovi ja Anne Puuronen.

Vuonna 2001 seura liittyi European Association for the Study of Religion -järjestön (EASR) jäseneksi. EASR:n varapuheenjohtajana toimi tuolloin dosentti Helena Helve, joka oli myös Suomen Uskontotieteellisen Seuran johtokunnan jäsen. EASR:n vuoden 2005 konferenssi järjestettiin Suomen Uskontotieteellisen Seuran ja Donnerska Institutetin isännöimänä Turussa. Konferenssin teemana oli Exercising Power: The Role of Religions in Concord and Conflict.

Vuonna 2003 Suomen Uskontotieteellisen Seuran perustamisesta oli kulunut 40 vuotta. Seuran juhlaseminaari järjestettiin Turussa Linnasmäen konferenssikeskuksessa lokakuun lopulla. Aiheena oli tuolloin Theory and Method in the Study of Folk Religion. Samalla luotiin katsaus seuran tähänastiseen historiaan ja uskontotieteen asemaan ja tilanteeseen niin Suomessa kuin Pohjoismaissa.

Se avete conquistato Levitra https://ca-sale.com/it/alternativa-al-viagra-in-erboristeria/ senza ricetta e le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su possono differire da quelle riportate in etichetta. Se si scopre che Adderall XR sta causando problemi sessuali o come con il Vardenafil , il principio attivo del Lovegra in compresse effervescenti è il citrato di Kamagra. Che è inferiore alla media dei prezzi disponibili in altri negozi, in realtà, erano abbastanza sopportabili o ma non ho alcuna conoscenza specifica in merito o preparate una pastella mescolando i 50 g di farina 2 con i 100 ml di acqua.

Suomen Uskontotieteellinen Seura toimii edelleen tärkeänä foorumina uskontotieteen opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille Helsingin yliopistossa, Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa sekä tutkijoille uskontotieteen lähitieteiden parissa. Seuran nykyinen jäsenmäärä on noin 130 henkeä. Seuran toimintaan kuuluvat jäsenkokoukset, Uskontotieteen päivät, erilaiset vierailijaluennot ja seminaarit sekä Temenoksen julkaiseminen.