Temenos

Religionsvetenskapliga sällskapets tidskrift Temenos grundades år 1965. Temenos publicerar vetenskapliga artiklar, kongress- och seminarierapporter samt recensioner från religionsvetenskapens olika intresseområden. Tidskriften utkommer på engelska. Publikationen som är den enda av sitt slag i norden följer referee-praxisen och utkommer två gånger i året. Publikationen stöds av Nordiska Publikationsnämnden för Humanistiska Tidskrifter (NOP-H).

För mer information och praktiska råd se temenos.fi.