Länkar

Finska universitetsämnen för religionsvetenskap:

Internationella organisationer för religionsvetenskap:

Religionsvetenskapliga sällskapen i olika länder:

Publikationer på nätet: