Pris

Gradupriset

Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland delade för första gången ut ett pris, Gradupriset, 26.3.2007 i samband med Religionsvetenskapens dag.

 • 2006 Janne Helin (HY): Maa vahva, Jumala väkevä. Pyhä talvisota ja Kotimaa-lehden myytit vuosina 1939-1941
 • 2007 Aleksi Oksanen (HY): Muusikko juhlassa. Perinne, mestarirumpali ja oppipoika burkinafasolaisissa kihlajaisissa
 • 2008 TM Atte Tahvanainen (HY): Häivähdys Jumalasta. Teologian opiskelijoiden päättely Jumalasta abstraktin taiteen äärellä
 • 2010 FM Anna Nurminen (TY): Rukouskieli ja merkitys. Miten lähestyä rukousta kognitiivisen lingvistiikan ja uskontotieteen menetelmin
 • 2011 FM Tuomas Järvenpää (ISY): God is a Gangsta
 • 2012 PsM, TM Teemu Pauha (HY): Prososiaalisuuden moraalipsykologiset perusteet saksalaisten muslimijärjestöjen saarnoissa
 • 2013 Liia Raippalinna (HY): Ruoka, ruumis, yhteisö. Pyhät rajat hyvän ja oikean ruoan diskursseissa
 • 2014 Marjatta Peltonen (HY): Religious Agency, Memory and Travel: Transnational Islam of Senegalese Murids in Helsinki
 • 2015 Mira Rantakeisu (HY): Cultivating a Sense of Belonging – The Orthodox Church as a Part of the Collective Memory of Skolt Sámi in Finland
 • 2016 Roosa Haimila (HY): ”Olikohan tsunami jonkinlainen opetus.” Luonnonkatastrofin yliluonnollinen tarkoitus ja tieteelliset selitykset internetkeskustelussa.

Prisets storlek är 150 euro. Dessutom kommer vinnaren att få en poster som presenterar forskningen finansierad av Sällskapet.

Följande krav uppställs för att ett avhandlingsarbete pro gradu skall kunna få priset:

 1. Arbetet är godkänt som ett lärdomsprov för magistergraden vid ett finländskt universitet.
 2. Arbetets vitsord är magna cum laude eller högre.
 3. Arbetet är skrivet inom religionsvetenskapens område.
 4. Arbetet är skrivet på finska, svenska eller engelska.

Alla de ovan nämnda kraven fylls av magisterarbeten vid Helsingfors universitets, Åbo universitets och Åbo Akademis religionsvetenskapliga enheter. Arbetet skall vara Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland tillhanda i utskrivet format och i elektronisk form (rtf- eller pdf-format). Till arbetet bifogas följande uppgifter:

 1. person- och kontaktuppgifter
 2. enhet och institution vid vilken arbetet är skrivet
 3. arbetets handledare
 4. arbetets vitsord
 5. datum för arbetets godkännande
 6. sammanfattning av avhandlingen
 7. sammanfattning av arbetets styrkor och förtjänster på högst en sida.

Arbetet skickas till adressen: Suomen uskontotieteellinen Seura, Uskontotiede, Brunnsgatan 12, 20014 Turun yliopisto. Den elektroniska versionen kan sändas endera via posten i diskettform eller som e-post till anna.haapalainen@utu.fi. Ansökningstiden utgår 8.1.2015.