• Förändring och kontinuitet i finländska universitetsstuderandes livsåskådningar 26.2.2020
    Många unga vuxna idag, till exempel universitetsstuderanden, upplever att de varken är ungdomar eller helt vuxna.  Hur ser deras livsåskådningar ut idag? I vilken mån präglas de av att experimentera och växla mellan olika synsätt, frågar sig Karoliina Dahl, doktorand i religionsvetenskap vid Åbo Akademi. Unga vuxnas liv har blivit ett betydande forskningsomr […]
    katsomukset