Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Ordförande:

Universitetslektor, docent Tiina Mahlamäki
Religionsvetenskap
Brunnsgatan 12
20014 Åbo universitet
Finland
tiina.mahlamaki(at)utu.fi

Sekreterare:

FM Malin Fredriksson
Donnerska institutet
Biskopsgatan 13
20500 Åbo
malin.fredriksson(at)abo.fi