Yhteystiedot

Puheenjohtaja:

Professori, TT Titus Hjelm

PL 59, Unioninkatu 38
00014 Helsingin yliopisto
titus.hjelm(at)helsinki.fi

Sihteeri:

FM Helmi Halonen

PL 59, Unioninkatu 38
00014 Helsingin yliopisto
helmi.halonen(at)helsinki.fi