Aktuellt

Call for Papers

QUEER SHEPHERDS – PERVOT PAIMENET – QUEERA HERDAR

XII SQS seminar for lesbian, gay and queer studies

& International Autumn School and Conference of IARG

19–20.9.2019, Åbo Akademi

Arken campus, Fabriksgatan 2

SQS – Sällskapet för queerforskning i Finland välkomnar bidrag till sällskapets tolfte SQS-seminarium i Åbo med temat möten mellan queer, religion och andlighet. I år står seminariet dessutom värd för en internationell höstskola och konferens i samarbete med The International Association for the Study of Religion and Gender (IARG). Evenemanget är ett forum för forskare, studeranden och aktivister och ämnar främja queerforskning och nätverkande mellan discipliner och organisationer intresserade av ämnet. Medarrangörer är Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland (SUS), Center for the Study of Christian Cultures(CSCC), ämnet genusvetenskap vid Åbo Akademi och Åbo universitet, samt ämnet religionsvetenskap vid Åbo Akademi och Åbo universitet.

”Queera herdar” är temat för konferensen och höstskolan. Temat kan förstås som makt och auktoritet i religiösa och andliga kontexter vilka omfattar normativiserande praktiker, social kontroll, diskriminerande processer och även missförhållanden gällande sexuella minoriteter och könsminoriteter. Begreppet ”queert herdaskap” kan också syfta på en mångfald av vägledande praktiker, ritualer och ledarskap som formar nya religiösa och andliga subjektiviteter och stärker queert aktörskap, och ofta överskrider dominerande hierarkiska strukturer. Det här breda temat innefattar också motnarrativer och omtolkningar som bidrar till social förändring. Frågor om ”queert herdaskap” kan kritiskt utforskas på flera analytiska nivåer, igenom traditioner, konst, organisationer och vardagligt liv. Det kan ytterligare granskas kritiskt i ljuset av hur olika former av auktoriteter ständigt förändras och anpassas till nya kulturella och samhälleliga praktiker, eller på vilka sätt den begreppsliga tredelningen religion – andlighet – sekularitet bör dekonstureras för att avslöja logiken som utgör ”queert herdaskap”.

Möjliga frågeställningar kan innefatta, men är inte begränsade till följande:

  •      herdar och herdaskap i queera gemenskaper
  •     queert herdaskap i religiösa och andliga gemenskaper
  •     genus, sexualitet eller sexskandaler i kyrkliga, religiösa eller andliga gemenskaper
  •     reglering och vägledning av sexualitet eller sexuella relationer i kyrkliga, religiösa eller andliga gemenskaper
  •     queert herdaskap i samhälle, lagstiftning och politik
  •     queert herdaskap inom narrativer, konst och populärkultur, t.ex. litteratur, myter, ritualer, media, musik, film, scenkonst

 Abstrakt

Både studeranden och längre hunna forskare uppmuntras skicka abstrakt. De flesta workshops kommer att vara på engelska, men texter på finska och svenska är också varmt välkomna. Vänligen skicka ditt abstrakt (max 1 500 tecken inkl. mellanslag) senast den 16 juni 2019via följande länk: https://survey.abo.fi/lomakkeet/11501/lomake.html

Varmt välkomna! Vid frågor vänligen kontakta:

Eetu Kejonen (SQS) eetu.kejonen@abo.fi

Malin Fredriksson (SUS) malin.fredriksson@abo.fi

Peter Nynäs (ÅA) peter.nynas@abo.fi

 

PROGRAM

Till det akademiska programmet hör key note-föreläsningar, workshops och höstskola. Professor Melissa M. Wilcox (UC Riverside, USA) är en av huvudtalarna. Wilcox föreläsning utgör årets Temenos-föreläsning. Övriga huvudtalare och fullständigt program meddelas senare.

Melissa M. Wilcox, University of California – Riverside, USA

Theory in the Interstices: Queering and Transing Religious Studies, Religioning Trans and Queer Studies

Abstract

Religious studies, queer studies, and transgender studies have long kept their distance from each other for reasons ranging from benign neglect and ignorance to active hostility. Yet scholars working in the interstices between these fields have spent decades developing gay and lesbian studies in religion and queer studies in religion. Strassfeld (2018) has argued for transing the study of religion, and transgender studies in religion is experiencing marked growth partly in response to his call. Nevertheless, although queer and transgender studies in religion are gaining increasing acceptance in religious studies, scholars outside of these subfields still generally consider them inessential to the field as a whole, and many continue either to ignore queer and trans topics and perspectives or to address them solely in the most limited of terms. Queer and trans studies, for their part, largely still ignore or actively dismiss religion, addressing the topic only in simplistic ways that would make any religionist cringe. How, then, are those of us who live in these interstitial spaces, cringing at the infelicities of all three fields, to demonstrate the richness of the intellectual soil in this space not just for ourselves but for the larger fields? This talk will argue for the critical necessity of developing theory from the interstices between religious studies, queer studies, and trans studies – a task already begun by such scholars as Janet Jakobsen, Ann Pellegrini, Jasbir Puar, Ashon Crawley, Max Strassfeld, Omise’eke Natasha Tinsley, and Yannik Thiem – and will suggest specific areas in which such theoretical work has especial potential to alter queer theory, trans and gender theory, and religious studies theory as a whole.

Biography

Melissa M. Wilcox received her doctorate in Religious Studies from U.C. Santa Barbara in 2000. Her transdisciplinary research program focuses on queer and transgender studies in religion, with particular emphasis on the U.S. in the context of transnational queer and religious politics. Her books include Coming Out in Christianity: Religion, Identity, and Community(Indiana University Press, 2003); Sexuality and the World’s Religions(co-edited with David W. Machacek; ABC-CLIO, 2003); Queer Women and Religious Individualism (Indiana University Press, 2009); Religion in Today’s World: Global Issues, Sociological Perspectives(Routledge, 2013), and Queer Nuns: Religion, Activism, and Serious Parody (NYU Press, Sexual Cultures series, 2018). Her 2009 book received the annual book award from the Sociology of Religion Section of the American Sociological Association. She is currently finalizing two textbooks focused on sexuality and queer studies in religion, and beginning work on two new projects: one, tentatively entitled Queering/Religioning, will be an exploration of theory at the intersection of queer studies, trans studies, and religious studies; and one, tentatively entitled Ecstasies, will focus on leather spiritualities.