Aktuellt

Forskningsdagar i teologi och religion

19-20.3.2020 Helsingfors

https://blogs.helsinki.fi/teologian-ja-uskonnontutkimuksen-paivat-2020/

Call for Papers

Skribenter är välkomna att skicka in förslag på föredrag till de första Forskningsdagarna i teologi och religion 19-20.3.2020. Vänligen skicka in ditt förslag senast den 8.11.2019. Man kan föreslå föredraget till en arbetsgrupp eller utanför dem.

Förslaget bör innehålla:

  • Rubrik
  • Kort beskrivning av föredraget och till vilken arbetsgrupp den föreslås höra till  (högst 200 ord), se lista över arbetsgrupper
  • Föredragshållarens kontaktuppgifter (namn, affiliering, e-post, telefonnummer)
  • Föredragets språk: engelska, svenska eller finska
  • Förslag skickas in senast 8.11.2019 till Kati Tervo-Niemelä (kati.tervo-niemela@uef.fi) och Isto Peltomäelle (isto.peltomaki@helsinki.fi)

PERSPEKTIV PÅ RELIGIONSVETENSKAP I FINLAND

Arrangör: Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland

Religionsvetenskapliga sällskapet står värd för en session där den finländska religionsvetenskapens utveckling och status idag granskas och diskuteras. Sessionen fokuserar på religionsvetenskapens, de religionsvetenskapliga publikationernas och föreningsverksamhetens uppkomst- och utvecklingshistoria, likaså finländska religionsvetares verksamhet på det internationella fältet och i olika nätverk. Till sessionen välkomnas diskussionsinlägg i anknytning till exempelvis följande teman:

  • Religionsvetenskapliga sällskapets uppkomstskeden och utveckling
  • Tidskriften Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion:s grundande och utvecklingsskeden
  • Tidskriften Religionsforskaren:s uppkomst och utveckling
  • De religionsvetenskapliga institutionernas/lärosätenas samt Donnerska institutets uppkomst
  • Finländska religionsvetares internationella verksamhet samt aktivitet inom IAHR:s och senare även EASR:s internationella nätverk

Därtill önskas presentationer som berör religionsvetenskap i dagens Finland. Därför välkomnas också föredrag eller presentationer om färska, nyss påbörjade, nyligen avslutade eller pågående nationella och internationella projekt.

Utgående från presentationerna sammanställs ett temanummer till Religionsvetenskapliga sällskapets referee-tidskrift Religionsforskaren – Uskonnontutkija.

Sessionens ansvarspersoner: Tiina Mahlamäki (tiina.mahlamaki@utu.fi), Heikki Pesonen (heikki.pesonen@helsinki.fi)