Antologia

Miten minusta tuli uskontotieteen tohtori?

Lukijalle

Uskontotieteilijöiden parissa on pitkään kytenyt ajatus suomalaisen uskontotieteen historian kirjoittamisesta. Uskontotieteen vaiheiden kirjaaminen on tärkeä aloittaa ennen kuin aiempien sukupolvien tieto oppiaineen vaiheista katoaa. Asiasta on useaan otteeseen keskusteltu myös Suomen Uskontotieteellisessä Seurassa, mutta vasta vuoden 2012 lopulla projekti vihdoin käynnistyi.

Historiikin sijaan päätettiin lähteä liikkeelle kokoamalla verkkoantologia, jonka esimerkkinä toimivat Päiviö Tommilan toimittama Miten meistä tuli historian tohtoreita (1998)ja Markku Roinilan toimittama Miten meistä tuli filosofian tohtoreita (2010). Verkkoantologian nimeksi valittiin Miten minusta tuli uskontotieteilijä? Antologian on koordinoinut ja toimittanut Jaana Kouri.

Kirjoitukset osoittavat, kuinka monin tavoin uskontotiedettä voi tehdä. Samalla ne kuvaavat tieteen tekemistä osana muuta elämää; uskontotiede on elettyä tiedettä ja koettua tieteentekoa.

Lähetimme joulukuussa 2012 kirjoituskutsun 81 suomalaiselle uskontotieteen tohtorille tai muun alan tohtorille, joka mahdollisesti koki itsensä uskontotieteilijäksi. Vetosimme myös kaikkiin vastaanottajiin tiedon levittämiseksi, jotta kaikki kohderyhmään kuuluvat olisivat tietoisia hankkeen olemassaolosta. Kutsun mukana oli kysymyksiä, joiden tarkoitus oli innostaa omakohtaiseen tapaan tarkastella omaa tohtorinpolkuaan, kuten esimerkiksi: ”Miksi ryhdyit tai sattumalta lähdit opiskelemaan uskontotiedettä? Mitkä asiat kiinnostivat sinua silloin?”; ”Miten ja miksi syntyi halu jatkaa opintoja tohtoriksi? Miten löytyi väitöskirjan aihe?”; ” Millaisia vaiheita ja vaikeuksia väitöskirjan teossa oli?”; ”Miten tieteellinen polkusi tohtoriksi väittelyn jälkeen on mutkitellut?”; ”Mitkä ovat mieleenpainuvimmat hetkesi uskontotieteilijänä?” ja ”Millainen osuus sillä, että olet uskontotieteilijä, on elämässäsi?”.

Antologiassa on 31 kertomusta, joiden kirjoittajista 14 on valmistunut Helsingin yliopistosta, 10 Turun yliopistosta, 5 Åbo Akademista ja 2 Uppsalasta. Kirjoitukset on julkaistu väitöspäivämäärien mukaisessa järjestyksessä. Kirjoitusten pituudet vaihtelevat, sillä muistelemisen tyyliä ja pituutta oli hankala rajoittaa. Tekstejä yhtenäistettiin muun muassa jättämällä pois lähdeviitteet. Kuvat ovat kirjoittajien kotiarkistoista, jos ei muuta kuvatiedoissa mainita.

Kiitämme Linda Annusta, joka käänsi kirjoituskutsun ruotsin kielelle. Kiitämme myös Sofia Sjötä ruotsinkielisten kirjoitusten ja Albion Buttersia englanninkielisen kirjoituksen kieliasun tarkastamisesta. Erityinen kiitos SUS:n tuolloiselle sihteerille Teemu Pauhalle, joka siirsi antologian verkkoon.

Antologia julkaistaan Suomen Uskontotieteellisen Seuran 50-vuotisjuhlassa Turussa 13. joulukuuta 2013. Työ kuitenkin jatkuu. Kutsumme tohtoreita täydentämään antologiaa. Kirjoitukset voi lähettää SUS:n sihteerille (tiedot löytyvät ”Yhteystiedot” -sivulta). Antologia toimii pohjana uskontotieteen historiateokselle, jonka kokoaminen on jo hyvässä vauhdissa.

Lucian päivänä 13. joulukuuta 2013,

Tuula Sakaranaho
Suomen Uskontotieteellisen Seuran puheenjohtaja

Jaana Kouri
Antologian koordinoija ja toimittaja


Sisällys

 • Nora Ahlberg: How I became a scholar in comparative religion
 • Olli Alho: Sattumienkin satoa
 • Päivikki Antola: Tynnyristä moneuteen
 • Veikko Anttonen: Uskontotiede elämässäni
 • Måns Broo: Från Åbo till Esbo, Helsingfors och Indien – och tillbaka
 • Raili Gothóni: Rohkeutta kohdata ja kysellä
 • Elisa Heinämäki: Hakoteillä
 • Helena Helve: Uskontotiedettä ja elämää – välähdyksiä menneiltä vuosilta
 • Eira Hernberg: Romaaneja lukemalla tohtoriksi
 • Timo Himanen: Polkuni uskontotieteen tohtoriksi
 • Titus Hjelm: Oikeassa paikassa oikeaan aikaan – väitöskirja kriittisenä uskontososiologiana
 • Nils G: Holm: Att skriva ”änglars tungomål” eller forska i glossolali
 • Tuija Hovi: Pitkän kaavan kautta
 • Arvi Hurskainen: Halu ymmärtää johti tohtoriksi
 • Riku Hämäläinen: Tehtaan portilta maailman kulttuurien laitokseen
 • Ruth Illman: Teaterdrömmar, kraftverksbyggen och kulturmöten – hur jag blev doktor i religionsvetenskap
 • Matti Kamppinen: Tietäjien oppipoikana
 • Teuvo Laitila: Uskontotieteilijä – tohtoriudesta huolimatta
 • Maria Leppäkari: Intuition och 8 cm höga klackar
 • Tiina Mahlamäki: Epätieteellisiä ajatuksia tieteellisestä pätevöitymisestäni
 • Teemu T. Mantsinen: Maisemareittiä tohtoriksi
 • Kati Mikkola: Suomalaisuutta myötä- ja vastavirtaan
 • Minna Opas: Seikkailuja etnografian maailmassa
 • Juha Pentikäinen: ”Elämä koostuu hetkistä, jotka voi kokea tai ohittaa” – niiden tuoksinassa minusta tuli uskontotieteilijä
 • Heikki Pesonen: Ajelehtien
 • Ilkka Pyysiäinen: Buddhat mielessä – miten minusta tuli kognitiivinen uskontotieteilijä
 • Ilona Salomaa: Tutkijamies tuli jäädäkseen: erään tutkimusuran varsin unilineaarinen evoluutio
 • Kaisa Sinikara: Maailmankuva, kirjasto ja yliopisto
 • Jan Svanberg: Från det exotiska till navelskåderi
 • Marja-Liisa Swantz: Miten minusta tuli uskontotieteen tohtori?
 • Teemu Taira: Menolippu
 • Terhi Utriainen: Matkalla uskontotieteeseen: kuvittelua, kuolemaa, enkeleitä ja muita välitiloja