Seuran historia

Suomen Uskontotieteellinen Seura perustettiin marraskuussa 1963. Seuran perustaminen katsottiin tarpeelliseksi, koska kiinnostus uskontotieteellistä tutkimusta kohtaan oli kasvanut nopeasti. Uskontotieteellistä tutkimusta tehtiinkin laajalti eri tieteenalojen, kuten folkloristiikan, kansatieteen ja sosiologian, parissa. Samanaikaisesti suomalainen uskontotiede kasvavana tieteenalana oli saanut itsenäisen yliopistollisen statuksen ja suuri määrä uskontojen tutkimuksesta kiinnostuneita suomalaisia tutkijoita ja tieteentekijöitä liittyi kansainvälisiin uskontotieteellisiin seuroihin. Tutkijoilla ei kuitenkaan ollut Suomessa yhteistä foorumia, jossa uskontoja koskevaa tutkimusta olisi voitu käsitellä. Seuran perustamisen tarkoituksena olikin luoda tällainen foorumi ja näin edistää uskontotieteellistä tutkimusta. Lisäksi seuran katsottiin voivan edustaa Suomea kansainvälisessä uskontotieteilijöiden yhteistyöelimessä, International Association for the History of Religions -järjestössä (IAHR). Suomen Uskontotieteellisestä Seurasta tulikin sen jäsen vuonna 1965.

Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin professori Martti Haavio. Haavion jälkeen seuran puheenjohtajina ovat toimineet professori Lauri Honko, professori Juha Pentikäinen, dosentti Tore Ahlbäck, professori Nils G. Holm, professori Veikko Anttonen, professori Tuula Sakaranaho, professori Peter Nynäs ja dosentti Tiina Mahlamäki. Tällä hetkellä seuran puheenjohtajana toimii professori Titus Hjelm.

Suomen Uskontotieteellisen Seuran aikakausjulkaisu Temenos perustettiin vuonna 1965. Aloitteen julkaisun perustamiseksi teki professori Lauri Honko, josta tuli myös lehden ensimmäinen päätoimittaja. Temenos on ainoa kansainvälinen uskontotieteellinen julkaisu Pohjoismaissa. Lehden toimituskuntaan on sen perustamisesta lähtien kuulunut tieteentekijöitä ei ainoastaan Suomesta vaan myös muista Pohjoismaista. Tätä yhteispohjoismaista julkaisua tukee Nordiska Publikationsnämnden för Humanistiska Tidskrifter (NOP-H).

Vuonna 1987 Suomen Uskontotieteellinen seura teki aloitteen pohjoismaisten uskonnontutkijoiden yhteistyöelimen perustamiseksi. Aloitteen pohjalta perustettiinkin pohjoismainen uskontotieteellinen yhteistyökomitea, Nordiska Samarbetskommittén för Religionshistorisk forskning (NORREL).

Uskontotieteellisen Seuran toiminta on ollut aktiivista koko sen toiminta-ajan. Seuran on järjestänyt kolme kertaa IAHR:n kansainvälisen kongressin Suomessa. Vuonna 1973 Turussa järjestetyn kongressin teemana oli Methodology of the Science of Religion. Toinen kongressi pidettiin Helsingissä vuonna 1990, jolloin aiheena oli Northern Religion and Shamanism. Kolmas kongressi oli jälleen Turussa vuonna 1997. Kongressin järjestettiin yhteistyössä Donner-instituutin kanssa, joka pääasiassa vastasi tapahtuman valmisteluista. Kongressi pyrki palaamaan ensimmäisen Suomessa järjestetyn kongressin teemaan ja aiheena olikin Methodology in the Study of Religions.

Vuonna 2001 seura liittyi European Association for the Study of Religions -järjestön (EASR) jäseneksi. EASR:n varapuheenjohtajana toimi tuolloin dosentti Helena Helve, joka oli myös Suomen Uskontotieteellisen Seuran johtokunnan jäsen. EASR:n vuoden 2005 konferenssi järjestettiin Suomen Uskontotieteellisen Seuran ja Donner-instituutin isännöimänä Turussa. Konferenssin teemana oli Exercising Power: The Role of Religions in Concord and Conflict.

Vuonna 2003 Suomen Uskontotieteellisen Seuran perustamisesta oli kulunut 40 vuotta. Seuran juhlaseminaari järjestettiin Turussa Linnasmäen konferenssikeskuksessa lokakuun lopulla. Aiheena oli tuolloin Theory and Method in the Study of Folk Religion. Samalla luotiin katsaus seuran tähänastiseen historiaan ja uskontotieteen asemaan ja tilanteeseen niin Suomessa kuin Pohjoismaissa.

Suomen Uskontotieteellinen seura isännöi EASR-konferenssia toistamiseen vuonna 2016, jolloin konferenssin teemana oli Relocating Religion. Konferenssi järjestettiin Helsingissä yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin uskontotieteen oppiaineiden sekä Donner-instituutin kanssa.

Suomen Uskontotieteellinen Seura on ollut mukana järjestämässä myös Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät -konferenssia vuosina 2020 ja 2022, joista jälkimmäisenä vuonna pääjärjestäjän roolissa. Konferenssia järjestävät teologian ja uskonnontutkimuksen alan tieteelliset seurat Suomessa.