Julkaisut

Suomen Uskontotieteellisen Seuran aikakausjulkaisu Temenos perustettiin vuonna 1965. Temenos julkaisee tieteellisiä artikkeleita, katsauksia, tutkimus-, kongressi- ja seminaariraportteja sekä kirja-arvosteluja uskontotieteen alalta. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja siinä noudatetaan referee-käytäntöä. Temenos on ainoa vieraskielinen uskontotieteellinen julkaisu Pohjoismaissa. Lehden julkaisukieli on englanti. Julkaisua tukee Nordiska Publikationsnämnden för Humanistiska Tidskrifter (NOP-H).

Suomen Uskontotieteellinen Seura alkoi vuonna 2012 julkaista verkkolehteä Uskonnontutkija – Religionsforskaren, jossa käsitellään uskontotieteen ja sen lähialojen tutkimusta. Lehti toimii suomen- ja ruotsinkielisenä julkaisukanavana alan tutkijoille. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä lehdessä julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, katsauksia sekä kirja-arvosteluita. Artikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin.