Toiminta

Suomen Uskontotieteellisen Seuran tarkoituksena on edistää uskontotieteellistä tutkimusta ja sen tuntemusta Suomessa, toimia alasta kiinnostuneiden tieteenharjoittajien yhdyssiteenä ja ylläpitää alan kansainvälisiä yhteyksiä.

Seura järjestää jäsenkokouksia, seminaareja sekä yleisiä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, julkaisee uskontotieteellistä referee-käytäntöä noudattavaa Temenos-lehteä ja Uskonnontutkija-verkkojulkaisua sekä edustaa jäseniään alan kansainvälisissä järjestöissä ja kongresseissa. Seura on EASR (European Association for the Study of Religion) ja IAHR (International Association for the History of Religions) –järjestöjen jäsen. Seuran jäsenyys oikeuttaa osallistumaan IAHR:n ja EASR:n kongresseihin.

Seuran vuosittain järjestämiä tapahtumia ovat muun muassa uskontotieteen tohtorikoulutettaville tarkoitettu Tvärminne-seminaari ja kaikille avoin Uskontotieteen päivä, jossa esitellään ajankohtaisia tutkimusteemoja. Päivän yhteydessä pidetään myös seuran vuosikokous ja jaetaan palkinto edellisen vuoden parhaasta uskontotieteellisestä pro gradu -tutkielmasta.