Palkinnot

Temenos-palkinto vuoden parhaasta pro gradu -tutkielmasta

Suomen Uskontotieteellinen Seura jakoi ensimmäistä kertaa palkinnon vuoden parhaasta uskontotieteellisestä pro gradu -tutkielmasta vuonna 2006. Palkinto on tähän mennessä myönnetty seuraaville henkilöille:

 • 2006 Janne Helin (HY): Maa vahva, Jumala väkevä. Pyhä talvisota ja Kotimaa-lehden myytit vuosina 1939-1941
 • 2007 Aleksi Oksanen (HY): Muusikko juhlassa. Perinne, mestarirumpali ja oppipoika burkinafasolaisissa kihlajaisissa
 • 2008 TM Atte Tahvanainen (HY): Häivähdys Jumalasta. Teologian opiskelijoiden päättely Jumalasta abstraktin taiteen äärellä
 • 2010 Anna Nurminen (TY): Rukouskieli ja merkitys. Miten lähestyä rukousta kognitiivisen lingvistiikan ja uskontotieteen menetelmin
 • 2011 FM Tuomas Järvenpää (ISY): God is a Gangsta
 • 2012 PsM, TM Teemu Pauha (HY): Prososiaalisuuden moraalipsykologiset perusteet saksalaisten muslimijärjestöjen saarnoissa
 • 2013 Liia Raippalinna (HY): Ruoka, ruumis, yhteisö. Pyhät rajat hyvän ja oikean ruoan diskursseissa
 • 2014 Marjatta Peltonen (HY): Religious Agency, Memory and Travel: Transnational Islam of Senegalese Murids in Helsinki 
 • 2015 Mira Rantakeisu (HY): Cultivating a Sense of Belonging – The Orthodox Church as a Part of the Collective Memory of Skolt Sámi in Finland
 • 2016 Roosa Haimila (HY): ”Olikohan tsunami jonkinlainen opetus.” Luonnonkatastrofin yliluonnollinen tarkoitus ja tieteelliset selitykset internetkeskustelussa.

Temenos-palkinto jaetaan Uskontotieteen päivän yhteydessä sitä edeltävän kalenterivuoden aikana valmistuneelle tutkielmalle. Palkinnon suuruus on 150 euroa. Lisäksi voittajalle kustannetaan tutkimusta esittelevä posteri.

Palkinnon voi saada seuraavat ehdot täyttävä pro gradu -työ:

 1. Työ on hyväksytty Suomessa yliopistolliseksi maisterintutkinnon opinnäytteeksi.
 2. Työn arvosana on vähintään magna cum laude tai korkeampi.
 3. Työ kuuluu uskontotieteen alaan.
 4. Työ on kirjoitettu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kaikki yllämainitut ehdot täyttävät Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Joensuun yliopiston uskontotieteen työt voivat osallistua kilpailuun. Työn on oltava Suomen Uskontotieteellisessä Seurassa hakuaikaan mennessä yhtenä tulostettuna versiona ja sähköisessä muodossa (rtf- tai pdf-tiedosto). Työhön on liitettävä seuraavat tiedot:

 1. työn tekijän henkilö- ja osoitetiedot
 2. laitos, jolle työ on tehty
 3. työn ohjaaja
 4. työn arvosana
 5. työn hyväksymispäivä
 6. työn tiivistelmä
 7. itse laadittu yhden sivun mittainen selvitys työn ansioista.

Työt lähetetään osoitteeseen: Suomen Uskontotieteellinen Seura, Uskontotiede, Kaivokatu 12, 20014 Turun yliopisto. Kuoreen merkintä ”Temenos-palkinto”. Sähköisen version työstä voi lähettää joko postissa levykkeellä tai sähköpostilla seuran sihteerille osoitteeseen: anna.haapalainen@utu.fi.

Seuraavan Temenos-palkinnon hakuaika päättyy: 8.1.2015.